Klubaj renkontiĝoj | Clubbijeenkomsten

Renkontiĝoj okazos en nia kunvenejo.
Bijeenkomsten vinden plaats in ons clublokaal.

Kutime ni komencas je 19.45 h.
We beginnen gewoonlijk om 19.4
5 u.

venu

  Dato:
Datum:
  Temo:
Onderwerp:
rezerve de ŝanĝoj
wijzigingen voorbehouden
  26 oktobro 2017
26 oktober 2017
  Prova vespero. Konatiĝi kun Esperanto kaj esperantistoj el Groningen kaj ties ĉirkauaĵo
Inloopavond. Kennismaking met Esperanto en esperantisten uit Groningen en omstreken
 
  9 novembro 2017
9 november 2017
  Distra parolado
Conversatie
 
  23 novembro 2017
23 november 2017
  Atentu! La vespero komenciĝas je la 19h15
Let op! Start om 19.15 uur
 
  7 decembro 2017
7 december 2017
  Distra parolado
Conversatie
 
  21 decembro 2017
21 december 2017
  Distra parolado
Conversatie
 

supreniru / naar boven


 

plej freŝa aktualigo: la © Esperanto Noord-Nederland