Klubaj renkontiĝoj | Clubbijeenkomsten

Renkontiĝoj okazos en nia kunvenejo.
Bijeenkomsten vinden plaats in ons clublokaal.

Kutime ni komencas je 19.45 h.
We beginnen gewoonlijk om 19.4
5 u.

venu

  Dato:
Datum:
  Temo:
Onderwerp:
rezerve de ŝanĝoj
wijzigingen voorbehouden
  19 aprilo 2018
19 april 2018
  Distra parolado
Conversatie
 
  3 majo 2018
3 mei 2018
  Distra parolado
Conversatie
 
  17 majo 2018 je 18h00
17 mei 2018 om 18u00
  Lasta kunveno. Ni kune vespermanĝos en restoracio ' Scandinavisch Dorp', Oude Badweg 1, Eelderwolde.
Bv. anonci vin ĉe Ineke Emmelkamp tel. 050-5775954 aŭ rete info@esperanto-nederland.nl
Laatste bijeenkomst voor de zomer. Samen eten in restaurant ' Scandinavisch Dorp', Oude Badweg 1, Eelderwolde.
Graag aanmelden bij Ineke Emmelkamp tel. 050-5775954 of via e-mail: info@esperanto-nederland.nl
 
  21 junio 2018 je 10h30
21 juni 2018 om 10u30
  Somera renkontiĝo. Scandinavisch dorp, Oude Badweg 1, Eelderwolde
Zomerbijeenkomst. Scandinavisch Dorp, Oude Badweg 1, Eelderwolde​
 
  26 julio 2018 je 10h30
26 juli 2018 om 10u30
  Somera renkontiĝo. Schimmelpenninckhuys, Oosterstraat 53, Groningen
Zomerbijeenkomst. Schimmelpenninckhuys, Oosterstraat 53, Groningen​
 
  30 aŭgusto 2018 je 10h30
30 augustus 2018 om 10u30
  Somera renkontiĝo. ​Lingvopavilono 'MEM' en Prinsentuin, Leeuwarden. (Esperanto-semajno 26 aŭg - 2 sep) Ni kolektiĝos en la stacidomo kaj promen​os al ​la ​Prinsentuin
Zomerbijeenkomst. Talenpaviljoen 'MEM' in de Prinsentuin, Leeuwarden. (Esperantoweek 26 aug - 2 sep) We verzamelen op het station en wandelen naar de Prinsentuin
 

supreniru / naar boven


 

plej freŝa aktualigo: la © Esperanto Noord-Nederland