Esperanto-centro Groningen | Esperantocentrum Groningen

Unu el la okupoj de Esperanto Noord-Nederland nomiĝas Esperanto-centro Groningen.
Eén van de activiteiten van Esperanto Noord-Nederland is het Esperantocentrum Groningen.

Ĝia agado estas interalie:
Dit verzorgt onder andere:

Laŭ peto ni ankaŭ prelegos pri Esperanto.
Op verzoek geven wij ook voordrachten over het Esperanto.

Nia adreso estas:
Ons adres is:

T.W.S. Mansholtstraat 25
NL - 9728 MC  Groningen
tel. +3150 527 45 72
retpoŝte: esperanto@swenker.org

© Esperanto Noord-Nederland