La estraro | Het bestuur

prezidanto | voorzitter

s-ino Ineke Emmelkamp
Arubastraat 12
NL-9715 RW  Groningen
Tel: +31(0)505 718 842
retpoŝte: info


sekretario | secretaris

s-ino Ineke Emmelkamp
Arubastraat 12
NL-9715 RW  Groningen
Tel: +31(0)505 718 842
retpoŝte: info


kasisto | penningmeester

s-ro Richard Hofman
Castorstraat 360
NL-9742 BZ  Groningen
Tel: +3164 224 71 55
retpoŝte: kasisto


kontaktuloj Frislando | contactpersonen Friesland

s-ro Wiebren Akkerman
Westerein 41a
NL-8571 GB  Harich (Frl)
Tel: +3151 460 22 72
retpoŝte: Wiebren Akkerman

s-ro Andries Hovinga
De Fennen 47
NL-8918 CC  Leeuwarden
Tel: +31(0)628 916 262
retpoŝte: Andries Hovinga

© Esperanto Noord-Nederland