Kie? | Waar?

Ni kunvenas en la hejmo de Wil van Ganswijk. Pri la adreso vi demandu Ineke Emmelkamp.
Kelkfoje ni kunvenas virtuale per la programo Zoom. Detalojn vi trovos en aktuale.

We komen bij elkaar bij Wil van Ganswijk. Het adres is op te vragen bij Ineke Emmelkamp.
Soms vindt een bijeenkomst plaats via Zoom. Zie daartoe onder aktuale.


Kiam? | Wanneer?

Dufoje en monato en mardo vespere. Vidu ankaŭ aktuale.
Tweemaal per maand op dinsdagavond. Zie ook aktuale.

kunvenejo

© Esperanto Noord-Nederland