Klubaj renkontiĝoj | Clubbijeenkomsten

Renkontiĝoj okazos en nia kunvenejo.
Bijeenkomsten vinden plaats in ons clublokaal.

Kutime ni komencas je 19h45.
We beginnen gewoonlijk om 19.45 u.

venu

Renkontiĝoj | Bijeenkomsten

Mardon la 26-an de septembro 2023 – 19h45 ĉe Wil van Ganswijk.
Dinsdag 26 september 2023 – 19.45 uur bij Wil van Ganswijk.


supreniru | naar boven

 

plej freŝa aktualigo: la © Esperanto Noord-Nederland