Klubaj renkontiĝoj | Clubbijeenkomsten

Renkontiĝoj okazos en nia kunvenejo.
Bijeenkomsten vinden plaats in ons clublokaal.

Kutime ni komencas je 19h45.
We beginnen gewoonlijk om 19.45 u.

venu

Renkontiĝoj | Bijeenkomsten


Mardon la 20-an de februaro 2024 – 19h45: ĉe Wil van Ganswijk. Pri la adreso vi demandu Ineke Emmelkamp.
Dinsdag 20 februari 2024 – 19.45 uur: bij Wil van Ganswijk. Het adres is op te vragen bij Ineke Emmelkamp.

Mardon la 5-an de marto 2024 – 19h45: Kunveno per Zoom - Ligilo.
Dinsdag 5 maart 2024 – 19.45 uur: Vergadering via Zoom - Link.

Mardon la 19-an de marto 2024 – 19h45: ĉe Wil van Ganswijk. Pri la adreso vi demandu Ineke Emmelkamp.
Dinsdag 19 maart 2024 – 19.45 uur: bij Wil van Ganswijk. Het adres is op te vragen bij Ineke Emmelkamp.

Mardon la 2-an de aprilo 2024 – 19h45: Kunveno per Zoom - Ligilo.
Dinsdag 2 april 2024 – 19.45 uur: Vergadering via Zoom - Link.

Mardon la 16-an de aprilo 2024 – 19h45: Danaj Esperantistoj vizitos Groningen. La kunveno okazos ĉe Ineke Emmelkamp, Arubastraat 12, 9715 RW Groningen.
Dinsdag 16 april 2024 – 19.45 uur: Deense esperantisten bezoeken Groningen en onze bijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden bij Ineke Emmelkamp, Arubastraat 12, 9715 RW Groningen.

Mardon la 30-an de aprilo 2024 – 19h45: Membrokunveno ĉe Wil van Ganswijk. Pri la adreso vi demandu Ineke Emmelkamp.
Dinsdag 30 april 2024 – 19.45 uur: Ledenvergadering bij Wil van Ganswijk. Het adres is op te vragen bij Ineke Emmelkamp.

Mardon la 21-an de majo 2024 – 18h00: Kune manĝi - Loko anoncota.
Dinsdag 21 mei 2024 – 18.00 uur: Uit eten - Plaats wordt nog bekend gemaakt.

Mardon la 18-an de julio 2024 – 10h30: Trinki kafon en kafejo Zondag, Kruissingel 1, 9712 XN Groningen.
Dinsdag 18 juli 2024 – 10.30 uur: Koffiedrinken in café Zondag, Kruissingel 1 9712 XN Groningen.

Mardon la 22-an de augusto 2024 – 19h45: Trinki kafon en restoracio Scandinavisch Dorp, Oude Badweg 1, 9766 TJ Eelderwolde.
Dinsdag 22 augustus 2024 – 19.45 uur: Koffiedrinken in restaurant Scandinavisch Dorp, Oude Badweg 1, 9766 TJ Eelderwolde.

Mardon la 24-an de septembro 2024 – 19h45: 1-a kunveno post la somero ĉe Wil van Ganswijk. Pri la adreso vi demandu Ineke Emmelkamp.
Dinsdag 24 september 2024 – 19.45 uur: 1e bijeenkomst na de zomer bij Wil van Ganswijk. Het adres is op te vragen bij Ineke Emmelkamp.

supreniru | naar boven

 

plej freŝa aktualigo: la © Esperanto Noord-Nederland