Klubaj renkontiĝoj | Clubbijeenkomsten

Renkontiĝoj okazos en nia kunvenejo.
Bijeenkomsten vinden plaats in ons clublokaal.

Kutime ni komencas je 19.45 h.
We beginnen gewoonlijk om 19.4
5 u..

venu

  Dato:
Datum:
  Temo:
Onderwerp:
  25 aprilo 2019 je 19h45
25 april 2019 om 19u45
  Distra parolado
Conversatie
 
  9 majo 2019 je 19h45
9 mei 2019 om 19u45
  Distra parolado
Conversatie
 
  23 majo 2019 je 18h00
23 mei 2019 om 18u00
  Kune manĝi!
Uit eten! - We gaan eten in het restaurant Mennoos Kookerij, Paterswoldseweg 267-0
9728 AC Groningen (ingang via Laan van de Vrijheid, achter het Menno Lutterhuis)
“Eten wat de pot schaft”, maar wel altijd keuze uit 5 verschillende maaltijden voor maar 10 euro!
Graag opgeven bij Ineke Emmelkamp of per tel. 050-5775954
 
  27 junio 2019 je 10h30
27 juni 2019 om 10u30
  Somera renkontiĝo
Zomerse bijeenkomst - Schimmelpenninck Huys, Oosterstraat 53, 9711 NR Groningen
 
  25 julio 2019 je 10h30
25 juli 2019 om 10h30
  Somera renkontiĝo
Zomerse bijeenkomst - Scandinavisch Dorp, Oude Badweg 1, 9766 TJ Eelderwolde
 
  22 aŭgusto 2019 je 11h00
22 augustus 2019 om 11u00
  Somera renkontiĝo
Zomerse bijeenkomst - Kijktuin ‘De drie wilgen’ in Harkstede Kooilaan 4, 9617 TC Harkstede (toegangsprijs € 5,--)
 

supreniru / naar boven

 

plej freŝa aktualigo: la © Esperanto Noord-Nederland