Klubaj renkontiĝoj | Clubbijeenkomsten

Renkontiĝoj okazos en nia kunvenejo.
Bijeenkomsten vinden plaats in ons clublokaal.

Kutime ni komencas je 19.45 h.
We beginnen gewoonlijk om 19.4
5 u..

venu

  Dato:
Datum:
  Temo:
Onderwerp:
  15 novembro 2018 je 19h45
15 november 2018 om 19u45
  Distra parolado
Conversatie
 
  29 novembro 2018 je 19h45
29 november 2018 om 19u45
  Distra parolado
Conversatie
 
  15 decembro 2018 je 13h00
15 december 2018 om 13u00
  Zamenhof-posttagmezo. Esperanto Noord-Nederland invitas vin!.
Zamenhoffeest in Noord-Nederland. Van 13.00 tot 17.00 uur.
We organiseren een gezellige middag. Onze gast is Geomar Martínez Perez, een Cubaanse esperantist. Hij neemt zijn gitaar mee! Iedereen neemt iets lekkers mee, zodat we een tafel hebben met lekkere taartjes, kleine broodjes enz.
Gratis deelname.
Informatie bij Ineke Emmelkamp, tel. 050 – 5775954 of 06-36087071. Download de uitnodiging.
 

supreniru / naar boven

 

plej freŝa aktualigo: la © Esperanto Noord-Nederland