Klubaj renkontiĝoj | Clubbijeenkomsten

Renkontiĝoj okazos en nia kunvenejo.
Bijeenkomsten vinden plaats in ons clublokaal.

Kutime ni komencas je 19.45 h.
We beginnen gewoonlijk om 19.4
5 u..

venu

  Dato:
Datum:
  Temo:
Onderwerp:
  27 junio 2019 je 10h30
27 juni 2019 om 10u30
  Somera renkontiĝo
Zomerbijeenkomst - Schimmelpenninck Huys, Oosterstraat 53, 9711 NR Groningen
 
  25 julio 2019 je 10h30
25 juli 2019 om 10h30
  Somera renkontiĝo
Zomerbijeenkomst - Scandinavisch Dorp, Oude Badweg 1, 9766 TJ Eelderwolde
 
  22 aŭgusto 2019 je 11h00
22 augustus 2019 om 11u00
  Somera renkontiĝo - Ni iros tien bicikle! Ne okazos ĉe malbela vetero.
Zomerbijeenkomst - Kijktuin ‘De drie wilgen’ in Harkstede Kooilaan 4, 9617 TC Harkstede (toegangsprijs € 5,--)
Bij mooi weer gaan we er op de fiets heen. Bij slecht weer gaat de excursie niet door.
Informatie bij Ineke Emmelkamp (tel. 050 - 5775954 of 06-316087071)
 
  3 oktobro 2019 je 19h45
3 oktober 2019 om 19u45
  Distra parolado
Conversatie
 
  17 oktobro je 19h45
17 oktober 2019 om 19u45
  Distra parolado
Conversatie
 
  31 oktobro 2019 je 19h45
31 oktober 2019 om 19u45
  Distra parolado
Conversatie
 
  14 novembro 2019 je 19h45
14 november 2019 om 19u45
  Distra parolado
Conversatie
 
  28 novembro aprilo 2019 je 19h45
28 november 2019 om 19u45
  Distra parolado
Conversatie
 
  7 decembro 2019 je 13h00
7 decembro april 2019 om 13u00
  Nord-Nederlanda Zamenhof-a posttagmezo
Noord-Nederlandse Zamenhofmiddag
 
  9 januaro 2020 je 19h45
9 januari 2020 om 19u45
  Distra parolado
Conversatie
 

supreniru / naar boven

 

plej freŝa aktualigo: la © Esperanto Noord-Nederland