Esperantosleutel
Beknopte grammatica
van het Esperanto:
Alfabet
Uitgangen
Lidwoord
Trappen van vergelijking
Telwoorden
Persoonlijke voornaamwoorden
De uitgang -n
Het voorzetsel ‘je’
Werkwoorden
Woordvorming
Voorvoegsels
Achtervoegsels
Gebruik van
de sleutel
Woordenlijst:
Hoe te gebruiken
Index woordenlijst
Tabel van de correlatieven
Esperanto & Internet
 

Esperantosleutel

© ESPERANTO NEDERLAND 2010

 

Dit boekje is een sleutel tot de
internationale taal Esperanto

Esperanto is een plantaal die in 1887 is gelanceerd door dr. L.L. Zamenhof. Doordat in zijn geboorteplaats, in het huidige Polen, verschillende bevolkingsgroepen op gespannen voet met elkaar leefden, werd hij geïnspireerd om een snel leerbare internationale taal te ontwerpen. In het huidige internationale verkeer is de vraag naar een politiek neutrale taal nog onverminderd actueel. In de praktijk wordt Esperanto veelvuldig toegepast: literatuur, muziek, congressen, toerisme, correspondentie, internet, wetenschap, onderwijs, enz. Door zijn regelmatige grammatica en internationale woordenschat is Esperanto veel sneller te leren dan andere talen. Dankzij een tiental voorvoegsels en dertigtal achtervoegsels kan men, ook als men nog maar weinig woorden heeft geleerd, al snel vele nieuwe woorden vormen.

Dit boekje bevat een kort overzicht van de grammatica en geeft een vertaling van de ruim 1500 meest gebruikte woorden. Met behulp van deze sleutel kunt u een eenvoudige Esperantotekst begrijpen. Voor een actieve beheersing van het Esperanto is echter studie nodig. Voor meer informatie over Esperanto en over cursusmogelijkheden:

     
 
Esperanto Nederland
Arubastraat 12
9715 RW  Groningen
tel. 050 571 88 42

www.esperanto-nederland.nl
info@esperanto-nederland.nl
   
Vlaamse Esperantobond
Lange Beeldekensstraat 169
2060 Antwerpen, België
tel. 03 234 34 00
fax 03 233 54 33

www.esperanto.be/fel
esperanto@fel.esperanto.be