Persoonlijke voornaamwoorden


Esperantosleutel
mi ik
vi jij, u, jullie
li hij
ŝi zij (enkelvoud)
ĝi het (voor dieren en voorwerpen)
ni wij
ili zij (meervoud)
oni men

Het wederkerend voornaamwoord voor de derde persoon is si:

Li pensas nur pri si    Hij denkt alleen aan zichzelf
Vergelijk:
Li pensas nur pri si    Hij denkt alleen aan hem

Ŝi ludas per sia pupo   Zij speelt met haar (eigen) pop
Vergelijk:
Ŝi ludas per ŝia pupo   Zij speelt met haar pop (van een ander)

© Esperanto Nederland | 2022