Telwoorden


Esperantosleutel
1 unu
2 du
3 tri
4 kvar
5 kvin
6 ses
7 sep
8 ok
9 naŭ
10 dek
100 cent
1.000 mil
1.000.000 miliono

Tientallen, honderdtallen en samengestelde getallen worden gevormd door aaneenvoeging van de onderdelen:
37.845 tridek sep mil okcent kvardek kvin

Enkele afleidingen:
unua, dua, enz. eerste, tweede, enz.
trie, deke, enz. ten derde, ten tiende, enz.
unuo, kvaro, enz. eenheid, viertal, enz
kvinoble, centoble vijfvoudig, honderd maal
duono, okono helft, een achtste
triope, naŭope met z'n drieën, met z'n negenen

© Esperanto Nederland | 2022