Woordvorming


Esperantosleutel

Samengestelde woorden worden gevormd door het samenvoegen van stammen.
Ze eindigen vaak op een grammaticale uitgang.
De stammen blijven bij woordvorming onveranderd.
De belangrijkste stam staat achteraan.
Zonodig wordt er omwille van de duidelijkheid een tussenklinker gebruikt (meestal een o):

vaporo + ŝipovapor-ŝipovaporŝipo (stoomschip)
libro + ŝrankolibro-ŝrankolibroŝranko (boekenkast)
dormi + ĉambrodorm-o-ĉambrodormoĉambro (slaapkamer)

Soms treft men een andere tussenklinker aan:
nigra + haronigr-a-haranigrahara (zwartharig)

Een groep woorden die vaak in samenstellingen wordt gebruikt, zijn de voor- en achtervoegsels. Deze woorden staan in dit boekje in een aparte lijst en zijn niet in de reguliere woordenlijst terug te vinden. Het is daarom zaak de lijst met voor- en achtervoegsels enkele keren door te nemen, opdat je ze in samenstellingen kunt herkennen. Je hoeft in de woordenlijst dat alleen nog maar de stam op te zoeken waar het betreffende woord van is afgeleid.

© Esperanto Nederland | 2022