Hoe te gebruiken


Esperantosleutel

De woordenlijst omvat ruim 1500 woorden. Lees, alvorens deze woordenlijst te raadplegen, nauwkeurig het hoofdstuk omtrent de woordvorming.

Werkwoordsuitgangen, voor- en achtervoegsels, telwoorden, persoonlijke voornaamwoorden en direct herkenbare woorden als telefono, strukturo e.d., alsmede de namen van de maanden zijn in de lijst niet opgenomen.
De tabel van de correlatieven vindt u na de woordenlijst.
Afkortingen:
oov onovergankelijk
ov overgankelijk
z. zich
/ scheiding tussen de woordstam en de grammaticale uitgang

© Esperanto Nederland | 2022