Esperantosleutel
Beknopte grammatica
van het Esperanto:
Alfabet
Uitgangen
Lidwoord
Trappen van vergelijking
Telwoorden
Persoonlijke voornaamwoorden
De uitgang -n
Het voorzetsel ‘je’
Werkwoorden
Woordvorming
Voorvoegsels
Achtervoegsels
Gebruik van
de sleutel
Woordenlijst:
Hoe te gebruiken
Index woordenlijst
Tabel van de correlatieven
Esperanto & Internet
 

De letter ŭ noemt men ook wel een halfvocaal (Het is eerder een medeklinker dan een klinker).
Deze komt als w-klank vrijwel alleen voor in de combinaties en , zoals u kunt lezen onder Alfabet.

Het grote toonaangevende woordenboek Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto heeft echter twee woorden die met deze letter beginnen, nl:

Ŭa Dit is een klanknabootsing van kindergeschrei, of evt. geblaf van een hond.
Ŭato Dit is de Esperantovorm van de naam (James) Watt. Tegenwoordig wordt dit eerder gespeld met V (Vato)

 

A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ
K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z